Julkaistu 01.03.2024

3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY

3DTY projektin uutiskirje 1/2024

Tervehdys 3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY-projektista. Tämä on ensimmäinen projektin uutiskirje ja on suunnattu projektin yritysryhmälle ja projektista kiinnostuneille. Uutiskirjeitä on tarkoitus julkaista 2-4 kappaletta vuosittain. Uutiskirjettä voi jakaa vapaasti. Uutiskirjeen voi tilata ja tilauksen voi perua projektin www sivulla olevasta linkistä.

3DTY-projektin tavoitteena on uudistaa valmistavaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella. Hankkeessa on mukana sekä metallien tulostus että polymeeri-/komposiittimateriaalien tulostus. Projektin www-sivuilta löytyy lyhyt projektikuvaus ja työpaketit .

Messut ja tapahtumat

Projektin toimintaa ja tuloksia lyhyesti

Seuraavana nopeita poimintoja projektin aktiviteeteista ja niissä saavutetuista tuloksista, jotka tässä vaiheessa ovat ymmärrettävästi alustavia. Rivin alun otsikko on linkki, joka avaa pdf-tiedoston uuteen välilehteen.

Muovi-/komposiittitulostus

Muovi- ja komposiittitulostuksessa käytössä on Redun, Savonian ja TAMK:n laitteistot, joilla kaikilla on sekä tehty materiaalien tulostuskokeita että tulostettu erilaista rakenteita. Varsinaisen tulostusprosessin hallinnan lisäksi huomioita on kiinnitetty ohjelmointijärjestelmiin. Alla on linkit muutaman rakennetulostuksen tilanteeseen. Materiaaleista, materiaalitestauksesta ja ohjelmointijärjestelmien vertailusta tulee raportit myöhemmin.

Case “Kojelauta”: Kyseessä on n. 1,2 metriä pitkä, monimuotoinen kojelautarakenne, joka sisältää viistoja pintoja ja tasaisia alueita. Testikappaleen pinta viimeistellään koneistamalla tulostuksen jälkeen samassa solussa.

Case “Venerakenne”: Lopputuote on n. 6x1,9x1 m venerakenne, jonka tulostusta ja siinä esiintyviä haasteita lähestytään testaamalla erilaisia yksityiskohtia.

Case “Tarkastustyökalu”: Työkalu on muodoltaan kaareva, n. 1.5 m pitkä ja sisältää kevennyksiä sekä tarkkoja koneistettavia muotoja.

Case “Kerroslämpö”: Tässä tutkitaan tulostuksen aikaisten kerroslämpötilojen vaikutusta tulostuksen onnistumiseen sekä keinoja varmistaa hyvälaatuinen lopputulos.

Case “Alipainemuotti”: Tyhjiömuovauksessa käytettävä alipainemuotti on kooltaan noin 1,3 x 1 x 0,3 metriä. Kappaleen geometria on kaksoiskaareva ja haastava sekä tulostuksen että tarvittavan jälkikäsittelyn kannalta.

Case “Lumimuotti”: Kokoluokaltaan noin 2-3 metrisen lumimuotin valmistus robottitulosteena. Demonstraatio tulee sisältämään suunnittelun, tulostuksen ja testauksen todellisissa käyttöolosuhteissa.

Metallitulostus

Metallitulostuksessa käytössä on LUT:n, TAMK:n, Savonian ja FMT:n (Oulun yliopisto) laitteistot. Projektin alkuvaiheen fokus on materiaali- ja tulostusparametrikokeissa sekä prosessissa jolla robottihitsaussolu jalostetaan metallitulostuskäyttöön.

Case “Tulostuksen simulointi”: Suorakerrostuksessa, siis WAAM ja laserkerrostuksessa, jäähtymisen hallinta on oleellista, jotta tulostetun metallin ominaisuudet olisivat haluttuja. Tämän takia tulostustapahtuman simuloinnissa keskitytään ensin lämmön siirtymiseen.

Case “Alumiinin kaaritulostus”: Tutkimus on lähtenyt käyntiin lupaavasti. Teräkseen verrattuna tulostusnopeus nopeaa ja kerrosten väliset odotusajat lyhyitä.

Case “Robottihitsaussolu WAAM käyttöön”: Tässä tavoitteena ohjeistus siitä miten robottihitsaussolu valjastetaan kaaritulostukseen.

Case “Tulostusparametrit ja tulostettujen rakenteiden ominaisuudet”: Tässä tavoitteena on koota taulukko, jossa olisi eri laitteistolla testatuille materiaaleille soveltuvat tulostusparametrit ja tulostetun materiaalin ominaisuudet.

Case “Pyrometri”: Tutkimuksessa perehdytään pyrometrin käyttöön WAAM –prosessin ohjauksessa ja kerrosten välisten lämpötilojen seurantaan.

Kansainväliset verkostot

Projekti on mukana EU:n Vanguard Initiativen High performance production through 3d-printing (VI 3DP Pilot) verkostossa (Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Tampereen alueet). Lisää 3DP:stä täältä ja Lisää Vanguard Initiativesta täältä. Linkit aukeavat uuteen välilehteen.

3DTY Pähkinänkuoressa

3DTY on seitsemän TKI-toimijan toteuttama projekti, jonka kokonaisbudjetti on 3.2 miljoonaa euroa. Hankeen toteutusaika on kolme vuotta (1.8.2023-31.7.2026). Käynnistymisvaiheessa hankkeessa on mukana 23 yritystä. Projektin rahoitus tulee EU:n EAKR rahoituksena "Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027" ohjelman "Innovaatio- ja osaamisverkostot" teeman valtakunnallisesta tutkimushausta. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projektin koordinaattorina toimii Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmä. Projektin muut toteuttajat ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto (UEF), LUT-yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja DIMECC Oy:n FAMN ja FAME ekosysteemit.


3DTY-hankkeen yhteystiedot löytyy täältä!