3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY

3DTY projektin tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella. Hankkeessa on mukana sekä metallien tulostus että polymeeri-/komposiittimateriaalien tulostus.

Projektissa havainnollistetaan kattavasti suurten kappaleiden tulostustekniikoiden soveltuvuutta Suomalaisen teollisuuden tuotteiden valmistukseen sekä edistetään suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikan tietotaidon lisääntymistä ja leviämistä teollisuuteen. Pyrkimyksenä synnyttää osaamisen kehittämiseen ja innovointiin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa ja tukea yrityslähtöistä toiminnan uudistumista.

3DTY projekti tukee suomalaisten yritysten, etenkin pk-yritysten, tuotteiden, materiaalien, palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista ja uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä varmentamalla suurten kappaleiden 3D tulostuksen teknologioiden hyödynnettävyyden ja osoittamalla millä tekniikoilla ja miten suuria kappaleita voi kustannustehokkaasti 3D tulostaa. Projektin lisäarvo pohjautuu toiminnan laaja-alaisuuteen ja vaikuttavuuteen tiivistyneen yhteistyön, tehokkaampien laiteresurssien hyödyntämisen, kattavan 3D-tulostusmateriaali- ja -rakennekirjon tutkimisen sekä korkealuokkaisen tietotaidon ja teollisuuden uudistumisen myötä.

3DTY on seitsemän TKI-toimijan toteuttama projekti, jonka kokonaisbudjetti on 3.2 miljoonaa euroa. Hankeen toteutusaika on kolme vuotta (1.8.2023-31.7.2026). Käynnistymisvaiheessa hankkessa on mukana 23 yritystä. Projektin rahoitus tulee EU:n EAKR rahoituksena "Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027" ohjelman "Innovaatio- ja osaamisverkostot" teeman valtakunnallisesta tutkimushausta. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projektin koordinaattorina toimii Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmä. Projektin muut toteuttajat ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto (UEF), LUT-yliopisto, Tampereen AMK ja DIMECC Oy:n FAMN ja FAME ekosysteemit.

TILAA 3DTY-HANKKEEN UUTISKIRJE >>>TÄÄLTÄ!

Uutisia:

22.12.2023 - Tuulilasityökalujen 3D-tulostusta Flexbot-robotilla

Lue REDUn 3D-tulostuskokemuksista Flexbot-robotilla (englanniksi) artikkelista "Revolutionizing Windshield Tool Production With The Flexbot" täältä!

22.12.2023 - Missä 3D-tulostus menee tällä hetkellä? 3DTY Formnextissä blogisarja antaa tilannekatsauksen!

3DTY Formnextissä -blogisarja kertoo, mikä oli 3D-tulostuksen tilanne Formnextissä 2023. Blogien pariin pääset täältä!

18.12.2023 - Muoviplast: "Valtakunnallisesta 3DTY-yhteishankkeesta tietoa uusitutuvien luonnonvarojen käytöstä suurten kappaleiden 3D-tulostuksessa"

Muoviplast-lehdessä artikkeli "Valtakunnallisesta 3DTY-yhteishankkeesta tietoa uusitutuvien luonnonvarojen käytöstä suurten kappaleiden 3D-tulostuksessa". Artikkelin voi lukea täältä!

26.9.2023 - Tekniikka & Talous: "Jättimäisiä muotteja, metrien pituisia kappaleita - Suurikokoisten kappaleiden 3D-tulostamisessa on vielä kehitettävää

Tekniikka & Talous -lehden artikkeli "Jättimäisiä muotteja, metrien pituisia kappaleita - Suurikokoisten kappaleiden 3D-tulostamisessa on vielä kehitettävää". Artikkelin voi lukea täältä!

26.09.2023 - Suurten kappaleiden 3D-tulostuksen käyttöönottoa edistetään laajalla yhteishankkeella

Lehdistötiedote on julkaistu valtakunnallisena ja maakunnissa.
Valtakunnallisen lehdistötiedotteen voi lukea täältä!
Pohjois-Pohjanmaan lehdistotiedotteen voi lukea täältä!

25.09.2023 - Projektin virallinen rahoituspäätös tuli sunnuntaina 24.09.2023!

Projekti on nyt saanut virallisen rahoituspäätöksen, mikä tarkoittaa sitä että projektin toiminta voidaan kiihdyttää täyteen vauhtiin. Ensimmäisiä ulospäin näkyviä toimia ovat lehdistötiedotteen julkaiseminen ja mukana olevien yritysten kontaktointi. Tietenkin nyt myös näiden www-sivujen rakentamiseen tulee vauhtia.

Uutisarkisto

16.08.2023 - Hankkeen www sivujen ensimmäinen versio on julkaistu.
07.08.2023 - Ensimmäinen projektipalaveri. Hankehakemusten viimeiset täydennykset 11.8 mennessä.


3DTY projektin toiminta ja tulokset

Pääsivu

Projektin esittely

Projektin tuloksia

Projektin toteuttajat

Kuvia ja videoita

Yhteystiedot